Grönyte- och fastighetsskötsel

"Vi utför mindre entreprenader inom byggsektorn"

Grönyte- och fastighetsskötsel

Vi har ett stort kunnande och maskinresurser för att ta hand om er utemiljö.

 

Vi utför anläggning och skötsel av:

 

Gräsmattor

Planteringar

Beskärning av träd och buskar

Trädfällning

Snöröjning, takskottning och borttagning av istappar

Lokalvård

 

 

 

Några av våra större kunder är:

Castellum

Jönköpings Kommun

Jönköpings Energi

Bostadsrättsföreningar

Paul Ljungquist

Affärsområde grönyte- och fastighetsskötsel

Direkt: 036 - 31 21 59

Mobil: 0708 - 39 30 30

paul@ftvatterbygden.se

FT Vätterbygden

Fordonsvägen 9, 553 02 Jönköping

Telefon:

036-31 21 50

Email:

info@ftvatterbygden.se